24/05/2018 | 261

Hệ thống điện năng lượng mặt trời gồm những thiết bị gì

Hệ thống điện năng lượng mặt trời gồm những thiết bị gì

 

Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới gồm những phần cơ bản:

1. Tấm pin năng lượng mặt trời chuyển hóa các hạt photon (hạt cơ bản của ánh sáng) của mặt trời thành dòng điện một chiều (DC).

2. Máy biến tần inverter chuyển đổi dòng điện một chiều (DC) thành điện xoay chiều (AC) để cấp điện cho các tải tiêu thụ

3. Điện mặt trời được sử dụng trước. Nếu không đủ điện tiêu thụ (hoặc nếu sử dụng về đêm), điện hòa lưới sẽ tiếp tục cung cấp cho tải tiêu thụ.

4. Lượng điện bạn không dùng đến sẽ được hòa lên lưới điện quốc gia hoặc cung cấp cho những người dùng khác.


(*) Xem thêm

Bình luận