26/11/2020 | 47

Tuổi thọ của hệ thống điện năng lương mặt trời thông thường từ 25 đến 30 năm

Tuổi thọ của hệ thống điện năng lương mặt trời

 

Một nghiên cứu của Phòng thí nghiệm năng lượng tái tạo quốc gia (NREL) cho thấy có tới 80% pin mặt trời vẫn hoạt động sau 25 năm.

Bảo hành tiêu chuẩn của tấm pin mặt trời:
Thời hạn bảo hành thông thường là 25 năm. Trong giai đoạn này, các nhà sản xuất đảm bảo rằng các tấm sẽ hoạt động ở mức hiệu suất tối ưu. Hầu hết các bảng được đảm bảo để sản xuất ít nhất 80% sản lượng ban đầu của họ.

Ví dụ, một tấm pin mặt trời 300 watt sẽ tạo ra ít nhất 240 watt (tức là 80% sản lượng định mức của nó) vào cuối bảo hành 25 năm.

Trên đây là bảo hành hiệu suất, ngoài các tấm còn có nhà sản xuất bảo hành cho các thiết bị cụ thể đối với các lỗi sản xuất như hộp nối lỏng lẻo, các cạnh bị móp méo bị hỏng … Thông thường thời gian bảo hành Bảo hành thiết bị sẽ ngắn hơn bảo hành hiệu suất và tiêu chuẩn chỉ khoảng 12 năm sau khi cài đặt.


(*) Xem thêm

Bình luận